Portal eRejestracja

Szanowni Państwo

         Z myślą o naszych Pacjentach został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do rejestracji naszej poradni. Mamy nadzieję, że poprawi to komfort dodzwonienia się do nas. Jednocześnie informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane.

Numery telefonu do rejestracji poradni: 32 444 65 65, 32 255 49 49

 

Recepty - stale podawane leki

 

          W systemie elektronicznej rejestracji Pacjenta została uruchomiona funkcjonalność pozwalająca pacjentom na zamawianie stale podawanych leków.

 

Funkcjonalność jest dostępna po zalogowaniu w Panelu pacjenta w sekcji Zamów receptę.

W celu zamówienia leku stale podawanego należy wybrać z listy poradnię, lekarza oraz dostępny termin. Następnie z listy w lewym oknie wybrać leki, które mają być przepisane przez lekarza.

W Panelu Pacjenta udostępniono funkcjonalność dotyczącą wystawionych eRecept dla Pacjenta.

 

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla Pacjenta?

Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

 

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Dotyczy pacjentów:

 • chorych przewlekle
 • leczonych w placówkach POZ.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • endokrynologii
 • pulmonologii.

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

 

 

 

Więcej informacji na temat programu udziela koordynator POZ + w siedzibie naszej placówki przy ul. Granicznej 45 w Katowicach oraz pod nr tel. 666 404 100.

 

 

Serdecznie zapraszamy.